Šīs nedēļas Saeimas sēdes aktualitātes: kopbraukšanas pakalpojuma likumisks noregulējums un zemes nomas maksas regulāras pārskatīšanas pienākums


Labdien, cienījamie radioklausītāji!
Īsumā atskatoties uz šodienas Saeimas sēdes aktualitātēm, vēlos vērst Jūsu uzmanību uz diviem būtiskiem likumprojektiem.
Šodien atbalstījām grozījumus Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Patlaban zemes nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, savukārt publiskas personas apbūvēta zemesgabala nomas līgumu var slēgt uz laiku, uz kādu tiek slēgts uz tā esošo būvju nomas līgums – ne ilgāk par 12 gadiem. Grozījumi rosināti, lai, nosakot vienādu maksimālo līgumu slēgšanas termiņu, mēs spētu uzlabot publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību. Ar grozījumiem nosakām, ka, lai nodrošinātu aktuālajai tirgus situācijai atbilstošas nomas maksas efektīvu iekasēšanu, iznomātājam ir pienākums ne retāk kā reizi sešos gados pārskatīt nomas maksas apmēru. Ar šiem grozījumiem ierobežosim gadījumus, kad nomnieku konkurenti ļaunprātīgi mēdz izmantot izsoles negodīgai konkurencei, nosolot augstāko nomas maksu par objektu, kuru tas nav plānojis izmantot savā darbībā, tomēr tādejādi panākot konkurenta aiziešanu no nomātajām telpām. Tā ir prakse, kuras lietojumu konstatējis arī KNAB – faktu, ka regulāri netiek pārskatīta publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksa, kas ir pretēji pienākumam likumīgi un lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Lai nodrošinātu šīs maksas regulāru pārskatīšanu praksē, un attiecīgi, lai valsts gūtu maksimālu labumu no nomas saistībām un lietderīgu rīcību ar nekustamo īpašumu, nepieciešams šo prasību ierakstīt arī likumā

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s