9. Novembra Saeimas aktualitātes Nacionālās apvienības redzējumā


logo-na-133913374110_301d51dfd5_b-477x276

No tā likumprojektu klāsta, kurus šodien Saeima izvērtēja, vēlos pievērst uzmanību dažiem tiem lēmumiem, kas Nacionālās apvienības ieskatā bijuši būtiskākie.
Visupirms – par visbūtiskāko šodienas lēmumu. Atbalstījām grozījumus Maternitātes un slimības apdrošināšanas likumā, kas paredz nākamgad nemainīt līdzšinējo kārtību, kādā aprēķina maternitātes, paternitātes un slimības pabalstus, tādejādi atceļot iepriekš plānotās izmaiņas, kas atsevišķos gadījumos varētu pasliktināt pabalstu saņēmēju materiālo situāciju. Šie grozījumi bija ārkārtīgi būtiski Nacionālajai apvienībai – apzinoties problēmas, kas saistītas ar iepriekš plānoto kārtību, kādā aprēķinātu šos pabalstus un reaģējot ne viena vien vecāka trauksmes celšanu, Nacionālā apvienība uzstāja uz netaisnīgās normas, kas daudziem esošajiem un topošajiem vecākiem valstī raisīja lielas rūpes – izslēgšanu. Normas atcelšana nozīmē, ka līdz 2019. gada 31.decembrim personai, kurai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā daļā iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitīs šos periodus. Prieks, ka esam spējīgi konsekventi veidot ģimenēm draudzīgu politiku.
Tālākai nodošanai izskatīšanai komisijās atbalstījām grozījumus Zemes pārvaldības likumā, kas rosināti, lai noteiktu kārtību zaudējumu atlīdzināšanai teritorijās, kas ir paredzētas publiskās infrastruktūras attīstībai un kurās ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. Šis likumprojekts ir nozīmīgs, lai nodrošinātu samērību starp privātpersonas un sabiedrības interesēm, īpaši gadījumos, kad tiek īstenoti tik apjomīgi publiskās infrastruktūras projekti kā Rail Baltica un kad tas skar privātpersonām piederošus īpašumus.
Galīgajā lasījumā lēmām par grozījumiem Arhīvu likumā un attiecīgi saistītajiem grozījumiem Grāmatvedības likumā, ar kuriem precizējam normas par termiņiem, kādos privāto un publisko juridisko personu arhīvos tiek glabāti personāla dokumenti. Šie grozījumi ir izstrādāti, lai samazinātu ilgstoši glabājamo personāla dokumentu glabāšanas termiņus un izslēgtu dublējošas arhīva informācijas pieņemšanu valsts glabāšanā, tā samazinot administratīvo slogu publiskajām personām. Nacionālā apvienība šodien šos grozījumus atbalstīja.LASIt talak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s