Lāčplēša diena – Latvija! Vēsture, foto.


Lāčplēša diena – Latvija!

Ieskats vēsture, Nacionālo bruņoto spēku lapā :

Brīvības cīņas  LASIt talak
Informācija

Latvijas Brīvības cīņas – cīņas par Latvijas valsts neatkarību 1918. – 1920.gadā.

Latvijas Brīvības cīņu ilgums – no 1918.gada 18.novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika līdz 1920. gada 11.augustam, kad tika noslēgts Latvijas – Krievijas miera līgums. Krievija atzina Latvijas neatkarību un atteicās no tiesībām uz Latvijas zemi.

Bermontiāde – Latvijas Brīvības cīņu posms, kura laikā notika vācu un krievu karaspēka mēģinājums ieņemt Rīgu un likvidēt Latvijas neatkarību.

Bermontiādes ilgums – no 1919.gada 8.oktobra, kad bermontieši sāka uzbrukumu Rīgai līdz 1919.gada 28.novembrim, kad Rietumu brīvprātīgo armija tika padzīta uz Lietuvu. Nozīmīgākais cīņu pavērsiens – 11.novembris, kad Latvijas valsts armija atbrīvoja Rīgas Pārdaugavu no bermontiešiem.

Galvenās bermontiādes cīņu vietas – Rīga (Pārdaugava), Ķekava, Jūrmala, Saldus, Talsi, Sabile, Kuldīga, Jelgava, Liepāja, Grobiņa, Aizpute.

Latvijas zaudējumi bermontiādes laikā:

• armijas zaudējumi – 57 virsnieki un 686 karavīri;
• valstij nodarītie postījumi – 293 miljoni Latvijas rubļu apmērā (pēc tā laika kursa).

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb t.s. Bermonta kara spēku pirms deviņdesmit gadiem – 1919.gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Laika posms no 1918.gada 18.novembra – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas līdz 1919.gada 11.novembrim – Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918.gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī vēl aiz vien atradās vācu un krievu karaspēks un tikai 1919.gadā, kad Latvijas brīvības cīņu laikā iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. LASIt talak

Viktors Blogers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s