Vai vajag seima deputātiem būt sabiedriskas padomes sastāvā?Армения. Советы вузов отныне без чиновников. А в Латвии даже в общественном засели депутаты… — LNKBA


Dīvaina situācija. Kultūras Ministrijas mazākumtautību Konsultatīvā padomē nokļuva seima deputāti. Un viņi neapturēja savu darbību dotajā Padomē. Vai tas ir pareizi? Tā nedrīkst būt. Sk. likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā 7.panta. Un paskatiet, kā piemēram, tada veida problēmas ir atrisinātas Armēnijā. Mūsdienu Armēnijā «Теперь мы должны изменить это, чтобы ни один чиновник, ни один политический деятель больше не входил в советы вузов, чтобы вузы были […]

через Vai vajag seima deputātiem būt sabiedriskas padomes sastāvā?Армения. Советы вузов отныне без чиновников. А в Латвии даже в общественном засели депутаты… — LNKBA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s