Vizma Belševica par Vili Lāci — saprašanai: Nedz labs rakstnieks, ne jel cienāms cilvēks. — Galīgi prostituēts visos veidos. — Bonis.lv


Ko par skolēnu noskaņojumu liecina Latvijas PSR VDK 1950. gadu dokumenti (5) Latvijas PSR VDK 50. gadu ziņojumi par pretpadomju noskaņojumu pat skolu jaunāko klašu bērnu vidū liecina, ka ģimenē mācītais spēja neitralizēt varas uzspiesto ideoloģiju. Rakstnieks un LPSR Ministru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis pionieru vidū 50. gadu sākumā.

через Vizma Belševica par Vili Lāci — saprašanai: Nedz labs rakstnieks, ne jel cienāms cilvēks. — Galīgi prostituēts visos veidos. — Bonis.lv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s