Latvijas Mazākumtautību forums-2018 — LNKBA


22. – 23. novembrī vairāk nekā 14 dažādu tautību pārstāvji no 20 Latvijas pašvaldībām — kopumā vairāk nekā 200 mazākumtautību nevalstisko organizāciju aktīvisti — piedalīsies sestajā, ikgadējā Latvijas Mazākumtautību forumā „No integrācijas uz saliedētu sabiedrību.” Pasākums Latvijas valsts simtgades kulminācijas mēneša ietvaros norisināsies Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rīgas pilī. https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/mazakumtautibu-forums-pulces-simtiem-parstavju-no-visiem-latvijas-regioniem-3005 fbclid=IwAR1q7YNJ4eDypvhD5y1xLQLgmKaEP6jBTa1H_a2Fstfgmio8jhkNQThim9U

через Latvijas Mazākumtautību forums-2018 — LNKBA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s