Kultūras un mākslas labdarības akcijā 23. decembrī I.Kozakēvičas LNKBA Namā (mākslas daļas vad. Dr.art Rafi Haradžanjans). Культура и милосердие сплачивают людей — LNKBA


через Kultūras un mākslas labdarības akcijā 23. decembrī I.Kozakēvičas LNKBA Namā (mākslas daļas vad. Dr.art Rafi Haradžanjans). Культура и милосердие сплачивают людей — LNKBA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s