Grūtajos brīžos

Grūtajos brīžos un ikdienā, var rasties nepieciešamībā, pēc garīgās, vai fiziskās palīdzības. Šī sadaļa domāta tādam brīdim.

TUESI.LV | Staņislavs Prikulis – priesteris