Rehabilitācija un palīdzība.

Krīzes centri:

 

Skats no Rîgas Svçtâ Pçtera baznîcas toròa uz Rîgas Doma baznîcas torni un Vanðu tiltu.

Rīgas Domes Labklājības Departaments

http://www.ld.riga.lv/

Krīzes centrs ir sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga  sociāla, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Diennakts krīzes tālruņa pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu un informatīvu atbalstu personām krīzes situācijās, veicināt sadarbību ar institūcijām, kā arī informēt sabiedrību par iespējām saņemt psihosociālu palīdzību krīzes situācijā. Diennakts krīzes tālruņi 67222922 / 27722292. Vairāk informācijas: http://www.skalbes.lv

 

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari.

Adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
Tālruņa numurs: 67 766 124

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra,
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: +371 67811757
Fakss: +371 67769495
Sociālās integrācijas valsts aģentūras rehabilitācijas kompleksā 2010. gadā ir veikta vērienīga rekonstrukcija, kļūstot par vienu no modernākajiem rehabilitācijas centriem Baltijā.


Piedāvājam rehabilitācijas pakalpojumus profesionālu speciālistu vadībā:
valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju;
pakalpojumus par maksu.

Kāpēc izvēlēties rehabilitāciju pie mums?
Mūsu zināšanas, tehnoloģijas un pieredze dod iespēju palīdzēt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ko izraisījušas. Atveseļošanās procesu labvēlīgi veicina jonizētais, maigais jūras gaiss, priežu mežu aromāts.
Par maksas rehabilitācijas pakalpojumu cenām lasiet šeit!

 

Kas ir AA

Anonīmie Alkoholiķi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kurā viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties no alkoholisma.
Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās atmest dzeršanu.
AA nav ne iestāšanās, ne dalības maksas; mēs paši sevi uzturam, pateicoties mūsu pašu ziedojumiem.
AA nav saistīti ar sektām, konfesijām, politiku, organizācijām vai iestādēm; neiesaistās diskusijās, ne atbalsta kādu lietu, ne uzstājas pret to.
Mūsu galvenais mērķis ir palikt skaidrā un palīdzēt sasniegt skaidrību citiem alkoholiķiem.

 

 

    Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

Adrese: Šarlotes iela 1, Centra rajons, Rīga, LV-1001
Darba laiks: · 08:30–17:00
Tālruņa numurs: 67 336 651

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja (kopā 26, to sastāvā ir 254 nodaļas un 10 jaunatnes nodaļas), tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.
LSK mērķtiecīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem, LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem. LSK aktivitātes tiek īstenotas, saglabājot neitralitāti un veicinot humānismu, ar mērķi atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, kā arī sabiedrībā veicināt savstarpējo sapratni, iecietību un sadarbību.
LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valsts piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu u.c., tādejādi sekmējot klienta krīzes situācijas pārvarēšanu un veicot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
LSK ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk – SSKSP) organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SSKSP kustības mandātu veic darbību Latvijas Republikā. Saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem, LSK darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.