INTERMARIUM

Międzymorze  = Intermarium = Междуморье = Starp jūrām

Pirmā, Atjaunotās Polijas valsts galvas, Juzefa Pilsudska – projekts.

Jozef_Pilsudski1Izveidot valstu konfederāciju, kas iekļautu sevī:  – Poliju, Ukrainu, Baltkrieviju, Lietuvu, Latviju, Igauniju, Moldovu, Ungāriju, Rumāniju, Dienvidslāviju, Čehiju. un iespējams ari Somiju.

Diemžēl, pirmā un otrā pasaules karu starplaikā, tas netika īstenots. Aktīvās, gan Krievijas, gan rietumu valstu (izņemot Franciju), pretestības un ietekmes dēļ.

Šodien šis projekts atkal kļūst aktuāls. Daļa no tā, 1991g.15 februārī apvienojās Višegrādas valstu grupā: Polija, Čehoslovākija un Ungārija  (tiek dēvētā arī par Višegrādas trīsstūrī)Tas teritorija iekļauj sevī 533 615 Kv/Km, šodien tanī dzīvo 64 374 885 cilvēku. 2004g. 1 Maija  – Polija, Ungārijā, Čehija un Slovākijā tika uzņemtas ES un sāk, realizēt savu valsts grupas plānus ES ietvaros.

 

 

im_6d16b10a1a498ad29d870659d68200b7

 

 

Источник Azov.press.

Общество генерала Петериса Радзиньша презентовало в Киеве идеи латвийского теоретика Интермариума

Украинской общественности в основном известны только две исторические концепции Интермариума – Черноморская доктрина украинского геополитика Юрия Липы и Междуморья польского маршала и государственного деятеля Юзефа Пилсудского. Остальные региональные разработки Интермариума и практические попытки их реализации, в частности, финские и латвийские, неоправданно остаются без внимания.
Особенно знаковой фигурой для развития совместного регионального пространства является латвийский генерал Петерис Радзиньш (Радзинь), с выставкой о жизни и геополитических взглядах которого в Украину пришло одноименное общество из Латвии в сопровождении ряда депутатов партии «Национальный альянс “Все для Латвии!”». Именно в ее рядах находится племянница знаменитого генерала Дзинтра, которая также прибыла в Киев
Знаменательность этой фигуры для Украины заключается в том, что Радзиньш не только отводил Украине ключевую роль в развитии оборонного союза Интермариума и определении геополитической судьбы Балтии и всего региона, но и занимал довольно важные должности в штабах сначала армии гетмана Павла Скоропадского (начальник отдела организации и обучения ), затем, после его падения, войска Украинской Народной Республики под руководством Симона Петлюры (помощник начальника Генерального штаба).
Подробнее: http://www.azov.press/ru/tovaristvo-generala-peterisa-radzin-sha-prezentuvalo-v-ki-vi-idei-latviys-kogo-teoretika-intermariumu
im_b1e0a7d6d27e53e7715a559a383cdd0a

 

 

 

 

LASI – Статьи и видео по теме на сайте AZOV.PRESS