Armēņu dzejas krājums «Dzejas paralēle» latviešu valoda — LNKBA


Sērijā “Laikraksta «Ararats» bibliotēka» (redaktors A. Geronjans) ir iznācis armēņu dzejas krājums «Dzejas paralēle», kuru no rietumarmēņu un austrumarmēņu valodas atdzejojusi Valda Salmiņa (Rīga).Kopā 70 dzejoļi (Zahrats, Slaviks Čilojans, Hovhannes Grigorjans, Marine Petrossian). Uz vāka Ashot Jegikjan Ašota Jegikjana glezna. через Armēņu dzejas krājums «Dzejas paralēle» latviešu valoda — LNKBA

Latvijas Mazākumtautību forums-2018 — LNKBA


22. – 23. novembrī vairāk nekā 14 dažādu tautību pārstāvji no 20 Latvijas pašvaldībām — kopumā vairāk nekā 200 mazākumtautību nevalstisko organizāciju aktīvisti — piedalīsies sestajā, ikgadējā Latvijas Mazākumtautību forumā „No integrācijas uz saliedētu sabiedrību.” Pasākums Latvijas valsts simtgades kulminācijas mēneša ietvaros norisināsies Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rīgas pilī. https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/mazakumtautibu-forums-pulces-simtiem-parstavju-no-visiem-latvijas-regioniem-3005 fbclid=IwAR1q7YNJ4eDypvhD5y1xLQLgmKaEP6jBTa1H_a2Fstfgmio8jhkNQThim9U через Latvijas Mazākumtautību forums-2018…

Konferences lēmums: LNKBA darbu turpinās vadīt Rafi Haradžanjans un iepriekšējā valde. Р. Хараджанян и правление АНКОЛ остаются на своих местах — решение Конференции Ассоциации им. И.Козакевич — LNKBA


I. Kozakēvičas Asociācijas darbu gaidāmajos trīs gados turpinās vadīt Dr.art Rafi Haradžanjans un iepriekšējā valde. Tāpat kā paliks sava sabiedriska amata revidente M.Pasečnaja. 2018.g. 6.oktobrī no plkst 18.00-20.00 LNKBA Nama notika Asociācijas Konference. Dzirdējām valdes priekšsēdētāja un revidenta atskaites, notika aktīva apspriede un balsošana. Apsveicam god. maestro un viņa «komandu» ar rezultātiem! Jau 17.novembrī sākas […]…

Конференция АНКОЛ им. И.Козакевич решила — Ассоциацию продолжат возглавлять Р.Хараджанян и прежнее правление — АНКОЛ


Обширной и многосоставной культурной работой нацменьшинств Латвии, объединённых вокруг АНКОЛ-а, продолжит руководить Dr.art Раффи Хараджанян. 6-го октября 2018 г. в ходе Конференции, прослушавшей отчет председателя правления и ревизора, подисскутировав, так решили полномочные представители 25 национальностей — русские и евреи, поляки и немцы, татары и башкиры, литовцы и молдаване, буряты и цыгане, узбеки и армяне, грузины […]…